#1 2017-05-16 12:57:17

siwykox

New member

Zarejestrowany: 2017-05-16
Posty: 1
Punktów :   

[POLAND] DRAGON BALL VICTORY CUSTOM CLIENT


http://dbvictory.eu/images/logo_ad.png

Dragon Ball Victory Serwer

Portal: DBVictory.eu  (Informacje / czary dla profesji itd)
Forum: Forum.DBVictory.eu  (Pomoce / Poradniki / Czat / Zg³aszanie problemów, b³êdów )


** Informacje o serwerze **
~ Online 24/7
~ 4 Serwer do wyboru:
- [S1] PVP (Od 50lvl) /  Brak limitu Reborn questu / Exp Stage (x6-) - http://dbv.hopto.org
- [S2 Pro] PVP (Od 250lvl) / Reborn quest max 650lvl / Exp Stage (x7-) - http://dbv.hopto.org/pro
- [S3 War] PVP-Enfo (Od 50lvl) / Reborn quest max 1400lvl/ Exp x15 - http://dbv.hopto.org/war
- [S4 Hero] PVP + Enfo (Od 50lvl) / Brak Reborn questu / Exp Stage (x7-) - http://dbv.hopto.org/hero

~ Cast System - Podgl¹d na ¿ywo (logujemy siê bez podawania loginu i has³a)
~ Unikalna du¿a mapa
~ System Fuzji
~ Itemy regeneruj¹ce HP/KI
~ Itemy / Sety dodaj¹ce % HP/Ki oraz odpornoœæ na uderzenia
~ Du¿o oryginalnych questów
~ Rozrywka typu bomberman / pi³ka no¿na / Stone War / Crystal Game / Dungeon
~ Areny PVP (nie tracimy lvl jeœli zostaniemy pokonani)
~ Fly system - Mo¿liwoœæ latania nad miastami
~ Rider system - Mo¿liwoœæ jazdy na potworach +bonus (inny na ka¿dym potworku)
~ Prywatny NPC Shop System - Stawiamy swojego NPC, który sprzedaje nasze itemy
~ Kills Quest - zabijamy dan¹ iloœæ potworów za nagrodê (Senzu / kasa / Exp)
~ Event co weekend - %exp, loot rate itd
~ Loteria - Co 6 godzin lub organizuje j¹ tutor (mo¿na wygraæ nawet PACC!)
~ Upgrade system - Mo¿emy wzmacniaæ swoj¹ broñ / zbroje itd
~ 19 Zbalansowanych profesji
~ Power Quest - Nowe silniejsze transformacje po wykonaniu specjalnych questów
~ Du¿o opisów jak wykonaæ dany quest na naszym forum (Dzia³ poradniki)
~ Rozbudowane forum na który na pewno znajdziesz lub otrzymasz odpowiedŸ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kilka zdjêæ z serwera: (kliknij aby powiêkszyæ)
http://dbvictory.eu/images/1a.png http://dbvictory.eu/images/2a.png http://dbvictory.eu/images/3a.png http://dbvictory.eu/images/4a.png http://dbvictory.eu/images/5a.png http://dbvictory.eu/images/6a.png http://dbvictory.eu/images/7a.png http://dbvictory.eu/images/8a.png http://dbvictory.eu/images/9a.png
http://dbvictory.eu/images/10a.png

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora